OutiPekkala

Toisen asteen koulutuksesta

  • Outi Pekkala
    Outi Pekkala

Peruskoulun ysiluokkalaiset tekevät juuri nyt yhteishakupäätöksiä.
Toisen asteen koulukseen siirtyminen on yksi elämän tärkeistä nivelvaiheistä. Nuoret tekevät koko koulutusuraansa koskevia suuria valintoja. Tänä päivänä onneksi lähes kaikki peruskoulun päättäneistä nuorista sijoittuvat toisen asteen koulutukseen.


Opiskelun kustannukset rajaavat kuitenkin vähävaraisten  nuorten opiskelumahdollisuuksia, eivätkä he suurien opiskelukustannusten vuoksi aina voi hakeutua haluamalleen alalle.Ilmainen toisen asteen koulutus  mahdollistaisi koko  osaamispotentiaalimme hyödyntämisen lisäten samalla myös perheiden välistä tasa-arvoa.
Opiskelumahdollisuudet eivät olisi silloin riippuvaisia perheen taloudellisista mahdollisuuksista.

Toisen asteen opiskelun siirtyminen on yksi itsenäistymisen vaiheista. Opiskelu vaatii nuorelta aikaisempaa suurempaa itseohjautuvuuta, omaa vastuuta opintojen etenemisestä .
Tähän vaiheeseen voi liittyä myös muuttaminen omasta lapsuuden kodista opiskelupaikkakunnalle uusiin opiskelukavereihin tutustumisen lisäksi. Monet samanaikaiset muutokset tekevät niistä yhdessä tuntuvampia.  Itsenäistyminen tuo uusia vapauksia ja vastuu omista valinnoista tuntuu hyvältä. Toisille siirtymät voivat kuitenkin olla vaikeitakin varsinkin jos niihin  liittyy taloudellista epävarmuutta, epävarmuutta omasta tulevaisuudesta sekä yksinäisyyttä.  Äärimmillään vaikeudet voivat johtaa jopa nuoren  syrjäytymiseen, jos opiskeluelämään  sopeutuminen ei onnistukaan.
Omalla kotiseudulla tulee olla tarjolla riittäväst ammatillista  koulutusta, jotta itsenäistymisen merkkipaalut voidaan saavuttaa vähitellen kohtuullisilla taloudellisilla rasitteilla.  Julkisen liikenteen tulee mahdollistaa nuorille opiskelu kotinsa lähipaikkakunnilla myös tulevina vuosina.  Ammatillisen koulutuksen monipuolinen tarjonta on tärkeää paikkakuntien työllisyydelle sekä työvoiman saatavuudelle.  Kotipaikkakunnan lähellä tarjottava ilmainen toisen asteen ammatillisen koulutus vähentäisi ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden määrää. Ammatillisen koulutuksen keskeyttäneistä jopa neljännes kertoo taloudellisten  syiden  olleen keskeyttämisen syynä.  Ilmainen koulutus vähentäisi nuorten määrää, jotka eivät suorita ollenkaan toisen asteen asteen tutkintoa perusasteen jälkeen. Tutkimusten mukaan  ilman toisen asteent tutkintoa jäävästä nuoresta aiheutuu n. 300 000 euroa suuremmat kustannukset yhteiskunnallemme kuin toisen asteen koulutuksen suorittaneesta.  Nuoria, jotka eivät  ole työssä tai koulutuksessa on edelleen  60 000.  
Investoimalla ilmaiseen toisen asteen koulutukseen, investoimme samalla Suomen tulevaisuuteen.

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat